„Taníts” az alapítvány alap célkitűzése. A „Taníts” célkitűzés azt jelenti, hogy biztosítjuk az összes moldvai csángómagyar diák számára a kiemelkedő oktatást magyar nyelven, amely kulturális örökségük, óvodától az egyetemi szinttel bezárólag.

A „Taníts” kezedeményezés magába foglalja az iskolai és iskolán kívüli magyar nyelvű és kulturális oktatást, kirándulásokat és nyári táborozásokat a gyerekek számára, bentlakásos iskoláztatást a középiskolások számára, valamint ösztöndíjazást a kiemelkedő erdeményeket elérő középiskolások és egyetemisták számára.

Gratulálunk a ballagóknak az iskolai tanulmányaik sikeres befejezéséhez, az érettségire készülőknek eredményes vizsgákat kívánunk!

bentlakas

A Csíkszeredai Csángó Bentlakás diákjai

Az anyanyelv nemzetközi napja