Oktatás

A tanulás az alapvető út egy jobb élet felé. Az általunk szolgált erdélyi és moldvai közösségek ezen értelemben hátrányos helyzetben vannak. Célunk nem csak a jobb oktatás és ennek eszközeinek biztosítása, hanem mindezek megvalósítása a saját anyanyelvükön.

Kultúra

Megőrizni szeretnénk az emberi, kisebbségi és kulturális jogait az itt lakó nemzeti, etnikai és nyelvi közösségnek amelyet szolgálunk. Meggyőződésünk, hogy a civil társadalom velejárója, hogy kifejezhesse tagjainak nemzeti, etnikai és kulturális identitását. Kezedeményezéseink és programjaink elszántan védik ezeket az ideálokat.

Álmok

A közösségek minden tagjának jár a támogatás és felkarolás nemes álmai megvalósításában, etnikai és nyelvi, vallásos és anyagi hátrányos megkülömböztetés nélkül. Munkánkkal szeretnénk megerősíteni közösségi összetartozásukat, közös kezedeményezések által legyőzni az akadályokat, az egység, egymás megértése és kölcsönös értékelésé útján.